Правила Фонду Фінансування Будивництва: Завантажити
Статут: Завантажити
Положення про виконавчий орган: Завантажити
Відокремлені підрозділи відсутні.
Ліцензії:
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме управління
майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомостю.
Ліцензія видана в бездокументарній формі 08.01.2014 року без терміну дії
(https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=35000135#tab-12)
Послуги:

Базові тарифи на послуги Управителя ФФБ для Довірителів:
– здійснення управління коштами – у розмірі, визначеному у договорі про участь у ФФБ, але не більш як 5 відсотків суми таких коштів;
– оформлення зміни об’єкта інвестування – у розмірі, визначеному у договорі про участь у ФФБ, але не більш як 1 відсоток вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про проведення операції зі зміни об’єкта інвестування;
– оформлення уступки права вимоги за цим договором третім особам – у розмірі, визначеному у договорі про участь у ФФБ, але не більш як 5 відсотків вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про проведення операції з уступки права вимоги за цим договором;
– оформлення відмови довірителя від участі у фонді (за винятком випадків відмови у зв’язку з порушенням Забудовником строків спорудження об’єкта будівництва або у разі неналежного виконання Управителем своїх обов’язків) – у розмірі, визначеному у договорі про участь у ФФБ, але не більш як 5 відсотків вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про відмову довірителя від участі у фонді;
– повернення коштів з фонду за ініціативою довірителя – у розмірі, визначеному у договорі про участь у ФФБ, але не більш як 5 відсотків вартості вимірних одиниць об’єкта інвестування, що підлягають відкріпленню на день подання відповідної заяви
Довірителем.