Фінансова компанія «ФІНБУД» (код ЄДРПОУ – 35000135) зареєстрована 15.03.2007 р. в місті Києві у формі Товариства з обмеженою відповідальністю. Свою діяльність фінансова компанія здійснює на підставі Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України серія АЕ № 199724 на здійснення  діяльності із  залучення коштів установників управління  майном для фінансування будівництва.

Реєстраційні документи.

Діяльність  фінансової компанії регламентується Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Законом України «Про фінансово – кредитні механізми i управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, Ліцензійними  умовами провадження діяльності із залученням коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва.

З 2012 року фінансова компанія розпочала роботу на ринку фінансових послуг Західної України, і вже в 2013 році за рішенням засновників товариства фінансова компанія «ФІНБУД» змінила місце реєстрації та переїхала до міста Львова.

ТОВ «Фінансова компанія «ФІНБУД» володіє  багатим досвідом  у реалізації об’єктів будівництва, що дозволяє бездоганно виконувати  свої функції.

Послуги, які надає Фінансова компанія «ФІНБУД»:

  1. Створення та управління фондами фінансування будівництва.
  2. Залучення інвесторів та оформлення  їх участь  в фінансуванні об’єкта будівництва, саме:  квартир, котеджів, паркомісць, нежитлових приміщень.
  3. Оформлення зміни об’єкта інвестування.
  4. Оформлення уступки (відступлення) права вимоги інвестора на користь третіх осіб.